KUNSTBOEK met tekeningen, gedichten en muziek

verkrijgbaar op: www.philvroemen.nl

alsof het geen water is

 ALSOF HET GEEN WATER IS    ALSOF HET GEEN WATER IS 

Een tante die schildert en tekent. Gevoelige lijnen, vlakken, vormen van kleur en emotie die het doek willen verlaten. Een dichtkunstenaar wiens woorden onze lippen laten bewegen en dieper laten kijken naar de kunstwerken. Woorden die versterken, ondersteunen en weerspiegelen in de dingen die we zien.

An aunt who paints and draws. Sensitive lines, surfaces, forms of color and emotion that want to leave painting. A poetic artist whose words move our lips and let us look deeper at the artworks. Words that grow in strength, words that give support and reflections in the things we see.

SAMENWERKENDE KUNSTENAARS    COLLABORATING ARTISTS        

En dan die muziek, die in onze oren klinkt. Die ons nog dichter laat kijken. Dieper laat verdrinken in deze nieuwe werelden van kleur en relief. Muziek waardoor we ons op het gemak voelen of misschien wel niet. Muziek dat ons raakt of misschien wel uit de comfort-zone trekt. Muziek dat ons langer laat kijken, luisteren en denken bij deze interessante kunstwerken. Langer kijken is meer ontdekken.

And then the music, that sounds in our ears. Forcing us to look even closer.

Deeper drowning in these new worlds of color and relief. Music makes us possible. Music that draws us or perhaps from the comfort zone. Music that allows us to watch, listen and think for longer with these interesting works of art. Looking longer is discovering more.

    AANDACHT VOOR NATUUR    ATTENTION TO NATURE       

Met haar kunstwerken wil Phil Vroemen graag de aandacht vestigen op de belangrijkheid van water op aarde. Water is alle leven, in de werken in vele levensvormen te beleven voor degene die ziet. In het najaar 2017 verscheen een boek waarvoor Phil de omslag en tekeningen verzorgt heeft. Het boek leent de titel: Alsof Het Geen Water Is.

With her artwork, Phil Vroemen wants to draw attention to the importance of water on earth. Water is all life, in the works in many life forms to experience for which it sees. In the fall of 2017 a book was published in which Phil took care of the cover and drawings. The book lends the title: As if it is not water.

      KOOP UW EIGEN EXEMPLAAR    GET YOUR OWN ART BOOK COPY 

Het boek is tot stand gekomen door samenwerking met Elly Dullens en Yves Vroemen. De tekeningen die in het boek staan afgebeeld zijn te koop. Neem contact op met Phil Vroemen als je geïnteresseerd bent in Phil's werk of voor informatie. Website: www.philvroemen.nlOf stuur een bericht.

The book is available through door collaboration with Elly Dullens and Yves Vroemen. The drawings that are depicted in the book are for sale. Contact Phil Vroemen if you are interested in Phil's work or for information.
Website: www.philvroemen.nl / Or send a message.