top of page

INCEPTION ALBUM
the strong need to escape from reality

Inception B_final CD hoes copy 3.png
Streaming Services.png

 

Variations on: Inception, a symphonic journey

Introductie

Variations on: Inception' - een album waarin de reflectie op hebzucht, globalisme en kapitalisme tot een dieptepunt raken. 

Begin december 2019 onstond het inzichtelijke idee om mijn sociale leven te ontvluchten. De drang om te vluchten komt voor uit een ontwikkelde structuur voor aanpassen. Aanpassen aan de sociale verwachtingen die van levensbelang zijn in de samenleving. Ook voor kunstenaars als ik. 

Omdat die druk om te presteren en je zelf te profileren ten opzichte van anderen diep geworteld is in onze westerse manier van denken en handelen kan dit voor vele mensen die zich structureel anders voelen als een obstakel worden ervaren.

De wens om te ontvluchten komt dan voor in de zin van het opnieuw willen ontdekken van de zelve en het even laten voor wat het is van de sociale structuur rondom hen.
Variations on: Inception, a symphonic journey

Variations on: Reeks

Vanaf heden ga ik albums uitgeven die een link hebben met maatschappelijke, politieke of filosofische onderwerpen met de natuur als verbindende factor. Het album Obstacle is het eerste werk uit van deze reeks. De nieuwe reeks is ontstaan uit de periode van lockdowns in de corona pandemie. 

Ik heb in deze periode veel emoties ervaren die ik met veel mensen heb kunnen delen. Gevoelens van angst, onmacht, onvrede en de emoties die voortvloeien uit continue aanpassen van een landelijk beleid. Het idee om mijn muziek heel anders te gaan presenteren komt hier uit voort.


Met deze nieuwe 'variations on:' reeks borduur ik voort op eerder bedachte muzikale thema's, die voorheen vaak van impulsieve aard zijn geweest, en aan de nodige herontwikkeling onderhevig zijn. Als kind droomde ik ervan om film componist te worden en sindsdien componeer ik al muziek. En om jezelf als componist in leven te houden ben ik mijn eigen muziek van tijd tot tijd opnieuw gaan arrangeren zoals dat ook in films gebeurt. Zo ontstaan er lange album variaties uit korte verouderde werkjes van impulsieve aard van 10 jaar geleden. Deze werken krijgen een warmere en professionelere jas en genieten een nieuw soort bestaan. Uiteindelijk zorgt context, een verbindend verhaal en een professionele verklanking ervoor dat de muziek opnieuw gaat leven en ook blijft leven doordat het ingezet kan worden in bijvoorbeeld films, commercials en dienst doet als ondersteuningsmateriaal bij sociale kanalen.

De werken uit de "Variation on: reeks" hebben in enige mate een relatie met eerder uitgegeven werk. Voor het album Obstacle is er geen gebruik gemaakt van 'eerder uitgegeven werk' omdat het een geheel nieuwe manier van componeren is gebruikt en omdat ik met werk wilde starten dat nog niet uitgegeven was. De energie van het album en de compositiemethode is wel al eerder ontwikkeld en daarop heb ik in het album voortborduurt. Variations on: Inception, a symphonic journey

Instrumentatie

Ik ervaar een innige liefde voor zware doch speelse orkestrale filmmuziek. Als twintiger speelde ik in diverse orkesten en ontwikkelde als paukenist een voorkeur voor een nieuwe muziekervaring en muziekbeleving vanuit het orkest.

Zware percussieve geluiden uit het strijkorkest, energiek aangezette contrabas, pauken en zwaar koper leiden vaker de hoofdtoon in mijn muziek. Ook in 'Variations of: Obstacle' is dat niet anders. 

Het orkest wordt begeleid door een solo dwarsfluitist en een pianist. Samen wisselen ze af-en-aan tussen de dramatische thematiek en dragen ze bij aan een breed dynamisch bereik tussen de verschillende secties binnen het orkest en de solisten. Bepaalde instrumenten in het orkest spelen een bijzondere rol en zijn bij mixage in het licht gezet om de spanning en sensatie van het orkest als geoliede stoommachine te verklanken.Ik vind het belangrijk dat je het orkest kunt voelen. Niet als simpele geluidsbron vanuit de zogenoemde sweet-spot zoals we dat kennen uit het publiek, maar ook de energie en spanningsbogen van de hard werkende musici en de specifieke percussieve akoestische klanken uit het orkest die normaalgesproken het publiek in de zaal niet zouden bereiken.Variations on: Inception, a symphonic journey

Hoofdstukken

Revelation is een compositie met 16 hoofdstukken waarin de emoties worden verklankt die mensen tijdens de COVID19 lockdowns ervoeren. Zo klaagden mensen over een onwerkelijk bestaan, verdriet, afzwakkend optimisme, psychische problemen, lichamelijke tekortkomingen, sociale onrust, onrealistische vooruitzichten en een grote ingrijpende veranderingen in de samenleving.

De volgorde van hoofdstukken zijn puur naar eigen ingeving gemaakt. Uiteraard is de ervaring anders ervaren en heb ik geprobeerd de meeste emoties te verklanken en in een logische volgorde te laten passeren in het album.


01 Status Quo
02 Out of Control
03 Mindblown
04 Abstracted
05 Escaping Reality
06 In Memoriam
07 Commitment

Eindigend op 'That Ordinary Feeling, als het 'nieuwe normaal', waarin er ontlading is om afscheid te nemen van een periode die voor velen niet van de wereld is, is dan ook een nieuwe realistische benadering geweest voor de afsluiting van het album.

12


Variations on: Inception, a symphonic journey

Mixage, mastering en eindbewerking

n samenwerking met Leroy Evers heeft het album zijn uiteindelijke specifieke sound gekregen. De samenwerking met Evers is tot stand gekomen uit eerdere gezamenlijke projecten. Evers is sound designer in hart en nieren en werkt samen met zijn partner aan prominente Tv producties en online media.  Het uitwerken van de eigenaardige Yves-sound met de nadruk op het performance gevoel van de muziek was een flinke klus. Door de professionele begeleiding van Leroy Evers hebben we iets fantastisch kunnen kunnen verklanken.In tijden waarin het opvoeren van orkestrale muziek niet zo makkelijk zou zijn geweest hebben we met de release van 'Variations on: Obstacle' een belangrijke boodschap uitgedragen. Orkestrale muziek is een unieke beleving en er zijn nog unieke ervaringen uit het orkest die verborgen blijven voor het grote publiek. Met 'Variations on: Obstacle' proberen we het publiek de wat meer verborgen klanken uit het orkest te laten ontdekken.Variations on: Inception, a symphonic journey

Streamen en op CD

Je kunt het album gratis beluisteren via streaming. CD-kwaliteit albums worden uitgegeven in eigen beheer. Omdat de kosten vaak opwegen tegen de baten zijn de CD's alleen in grote oplages te bestellen. Minimaal 5 stuks à 15,- per bestelling. In de webshop op deze website is er ook een download beschikbaar per album.Stuur een bericht via de contact pagina of via social media kanalen.

Revelation_final CD hoes SA.png
bottom of page