EEN LAATSTE GESCHENK
EEN LIED ALS DIERBARE HERINNERING

EEN LAATSTE GESCHENK    A LAST GIFT             

U wilt en kunt nog geen afscheid nemen. U heeft er behoefte aan om iets achter te laten op deze wereld. Een gedachte, of een boodschap. Wij componeren een lied over uw leven ter nagedachtenis voor uw dierbaren. Als laatste bijzonder geschenk en kostbare herinnering aan u. U kunt zelf vooraf bepalen waar het lied over gaat en wat ermee gebeurt na uw overlijden. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Een laatste geschenk bied muziekcomposities als blijvende herinnering aan nabestaanden, om als rots in de branding te dienen bij diep intens verdriet na het overlijden van een dierbare. Uw relatie bepaald de vorm, het thema, de stijl en de hoedanigheid waarop het muziekwerk aan de nabestaanden wordt gepresenteerd.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

You don't want to and can't say goodbye. You need to leave something behind in this world. A thought or a message. We compose a song about your life in memory of your loved ones. As a last special gift and a precious memory of you. You can determine in advance what the song is about and what will happen to it after your death. We are happy to tell you more about the options.

 

A final gift offers music compositions as a lasting reminder to relatives, to serve as a rock in the surf in the event of deep intense sorrow after the death of a loved one. Your relationship determines the form, theme, style and quality in which the musical work is presented to the relatives.

 

Feel free to contact us for more information.

Als voorbeeld van 'Een Laatste Geschenk' project is het lied -Papa- dat ik schreef voor het verdriet van een kind bij het plotseling overlijden van haar vader. De muziek en tekst zijn in overleg met de nabestaanden openbaar gemaakt. De muziek dient als afscheidskus en innig blijvend bestaan voor de naaste familie.

As an example of 'A Last Gift' project is the song -Papa- that I wrote for the sadness of a child in the sudden death of her father. The music and lyrics have been made public in consultation with the relatives. The music serves as a farewell kiss and a close lasting existence for the immediate family.

Papa - Yves Vroemen