top of page

COMMERCIAL PROMO

Supportive music track

PRIJSLIJST MUZIEKDEALS   MUSIC DEALS OFFERS

De onderstaande product specificaties en prijzen zijn onder voorbehoud. Yves Vroemen is vrij om de prijzen op elk moment aan te passen. Na de orderdatum blijven de eerder gebruikte bedragen leidend in de gemaakte overeen komsten. Muziek op maat moet via het contactformulier worden aangevraagd. De productprijzen verschillen per project van de beneden genoemde productprijzen en rekenmethodes.

The product specifications and prices below are subject to change. Yves Vroemen is free to adjust the prices at any time. After the order date, the previously used amounts will remain leading in the agreements made. Custom made project offers must be requested via the contact form. The product prices differ per project from the product prices and calculation methods listed below.

   Heb jij een Mooi stemgeluid?
   Wij helpen je aan muziek!
Do you have a great voice?
We'll make A SONG for you!

Ik componeer muziek voor verschillende artiesten en bands. Daarin houden we rekening met de wensen en de stijl/genre van de artiest. Artiesten en bands kunnen kiezen uit een muziekdienst op jaarbasis met betalingen in termijnen (maandelijks) of per muziekproduct (song).

Prijs is inclusief studio-opname, mixage en mastering.

I compose music for various artists and bands. In this we take into account the wishes and style / genre of the artist. Artists and bands can choose from a music service on an annual basis with payments in installments (monthly) or per music product (song). Prices are included with a studio recording, mix and mastering.

ARTIST01

01 Track per year

Per month: € 38,- (optional)

Monthly payment

ARTIST02

02 Tracks per year

Product Price: € 450,-

(-120,-)

ARTIST05

05 Tracks per year

Monthly payment

Per month: € 185,- 

ARTIST10

10 Tracks per year

Monthly payment

Per month: € 365,-

Per month: € 74,-

(-12,-)

(-30,-)

YVM icon Cool Transparent Payoff.png
Reclamemuziek nodig?
Komt in orde!
Do you need tv tunes?
consider it done!

Ik componeer muziek en geluid op maat voor commercials. Ik werk veel met klassieke instrumenten, klanken en structuren en is er op electronisch vlak veel mogelijk. De lengte van de commercial bepaald de kostprijs met een startbedrag voor commercials van minimaal 30 seconden tot maximaal 2 minuten. Daarnaast is het mogelijk een offerte aan te vragen voor afwijkende projecten en tijdsduren.

I compose custom-made music and sound for commercials. Working a lot with classical instruments, sounds and structures. In addition, much is also possible at the electronic level. The length of the commercial determines the cost price with a starting amount for commercials from a minimum of 30 seconds to a maximum of 2 minutes. In addition, it is possible to request an offer for different projects and durations.

MPIC30

0 - 30 sec.

Product Price € 250,-

Theme / Genre + Payoff

MPIC60

30 - 60 sec.

Theme / Genre + Payoff

(-15,-)

MPIC90

60 - 90 sec.

Theme / Genre + Payoff

Product Price € 340,-

MPIC120

90 - 120 sec.

Theme / Genre + Payoff

Product Price € 385,-

Product Price € 295,-

(-5,-)

(-10,-)

YVM icon Cool Transparent Payoff.png
muziekondersteuning nodig?
ik begin er meteen aan!
in need of musical support?
III start Immediately!

De mogelijkheden op het gebied van muziek, geluid en compositie zijn niet te omvatten. Hierdoor ben ik in staat om muziek te leveren in de gewenste stijl, genre, ambiance of thema en is er binnen enkele weken hoorbaar resultaat te leveren. De duur van de muziek en de toepassing bepalen de minimale geluidskwaliteit en daardoor de kostprijs van de muziekproducten. Alles is mogelijk. Hierbeneden vind je een aantal verschillende mogelijkheden.

The possibilities in the field of music, sound and composition cannot be included. Because of this, I am able to deliver music in the desired style, genre, ambiance or theme and I can deliver audible results within a few weeks. The duration of the music and the application determine the minimum sound quality and therefore the cost price of the music products. Everything is possible. Below you will find a number of different options.

COMM30

0 - 3 min.

Product Price € 350,-

Theme / Genre / Ambiance

COMM60

3 - 5 min.

Theme / Genre / Ambiance

COMM90

5 - 10 min.

Theme / Genre / Ambiance

Product Price € 850,-

COMM120

10 - 30 min.

Theme / Genre / Ambiance

Product Price € 1200,-

Product Price € 550,-

YVM icon Cool Transparent Payoff.png
AUDIENCE BOOST NODIG!
WIJ HELPEN JE ERMEE!
You need an AUDIENCE BOOST?
WE ARE WILLING TO HELP!

En dan is je muziek track klaar. Wat nu? Wat zijn je wensen? Wij volgen je ambities! Met onze premium services kunnen we je muziek tot grote hoogten leiden. Wij boosten je muziek om meer volgers, een breder publiek en meer plays, streams en singles/albums te verkopen. Dit kan je helpen je onderneming als artiest op te starten of een doorstart te maken met muziek in een nieuw genre. Probeer het uit! 

And then your music track is ready. What now? What are your wishes? We follow your ambitions! With our premium services we can lead your music to great heights. We boost your music to sell more followers, a wider audience and more plays, streams and singles/albums sales. This can help you start your business as an artist or make a new start with music in a new genre. Let us know what your plans are!

SUPP01

1 month

Product Price € 72,-

Online Followers Boost

SUPP02

2 months

Online Streaming Release

SUPP03

3 months

New Offline Audiences

Product Price € 850,-

SUPP12

12 months

One Year Publishing Boost

Product Price € 1650,-

Product Price € 245,-

YVM icon Cool Transparent Payoff.png
bottom of page