JOURNEY

KOORPROJECT

JUST

KOORPROJECT

Get to know Yves Vroemen's music projects. These can consist of concerts, workshops, improvisation meetings of numerous targeted social projects and collaborations with other artists. Visit this website or one of my social media pages to stay updated on some of my future music projects.
Maak kennis met de muziekprojecten van Yves Vroemen. Deze kunnen bestaan uit concerten, workshops, improvisatie bijeenkomsten of tal van gerichte maatschappelijke projecten en samenwerkingen met andere kunstenaars. Houd deze website in de gaten om deel te nemen aan toekomstige muziekprojecten.